Shenshu International Judo Tournament - Venray, Holland, 21st November 2015

MedalNameClub
GoldMaeve MorrisSJC Alba
GoldChristopher MurphyPro JC
BronzeSimon KirkTryst JC
BronzeChristopher ScottSJC Alba
BronzeAndrew SmithMaryhill JC

Dutch Open G-Judo Championships (Levels 1 & 2) - Venray, Holland, 21st November 2015

MedalNameClub
GoldChristopher MurphyPro JC
 
Archives:
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2010
  7. 2009