Archives:
 1. 2018
 2. 2016
 3. 2015
 4. 2014
 5. 2013
 6. 2012
 7. 2011
 8. 2010
 9. 2009

Shenshu International Judo Tournament - Venray, Netherlands, 21st November 2015

MedalNameClub
GoldMaeve MorrisSJC Alba
GoldChristopher MurphyPro JC
BronzeSimon KirkTryst JC
BronzeChristopher ScottSJC Alba
BronzeAndrew SmithGlasgow JC

Dutch Open G-Judo Championships (Levels 1 & 2) - Venray, Netherlands, 21st November 2015

MedalNameClub
GoldChristopher MurphyPro JC
 
Archives:
 1. 2018
 2. 2016
 3. 2015
 4. 2014
 5. 2013
 6. 2012
 7. 2011
 8. 2010
 9. 2009